Bedrijfsfilosofie

De binnenvaart is een eeuwenoude bedrijfstak. Rivieren worden al duizenden jaren gebruikt om mensen en goederen met vlotten of boten van de ene naar de andere plaats te vervoeren. Het milieu vormt ons, net zoals voeding, beweging en sociale contacten. Voor een goede balans moeten natuur en techniek in harmonie met elkaar zijn. Volgens ons is het heel belangrijk om er met behulp van innovatieve ideeën en moderne technieken voor te zorgen dat doelen op een dusdanige wijze worden verwezenlijkt dat de natuur daarbij in acht wordt genomen. De creatieve energie die wij in onszelf hebben, kan ons daarbij helpen. De projecten en systemen van FS Schiffstechnik GmbH kunnen alleen functioneren en aan alle wensen voldoen als wij vooraf – al tijdens de ontwerpfase – zorgvuldig bekijken aan de hand van welke eisen en behoeften we te werk moeten gaan. Kennis van de individuele doelstellingen van de klant is voor ons van cruciaal belang, nog voordat het eigenlijke ontwerpen begint. De ervaringen van alle medewerkers van het team dragen vervolgens bij aan de verwezenlijking van uw project.

 

Bedrijfsethiek

Iedereen heeft doelen in het leven. Het is ons doel het om elke klant, partner en leverancier optimaal te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen. Voorwaarden voor een goede samenwerking zijn betrouwbaarheid, eerlijkheid, het nakomen van afspraken en het nemen van verantwoordelijkheid. Voor ons voelt de samenwerking met particulieren, rederijen, medewerkers, collega’s en ambachtslieden als een echt partnerschap voor het verwezenlijken van de gemeenschappelijke doelen en belangen. Alleen in een team kan het resultaat groter zijn dan de som van de individuele prestaties. Wij streven ernaar al onze taken in goed overleg en in overeenstemming met alle betrokkenen te volbrengen.